Банкиране

Реклама
Търсене

Електронно банкиране

Услугата Alpha Уеб Банкиране може да бъде използвана по един от следните два начина в зависимост от желанието на Клиента, изрично посочено в Заявлението за ползване: Alpha Уеб Пасивно Банкиране - на Клиента се предоставя достъп до следната информация: проверява наличност по сметки следи движение по сметки получава информация за валутните курсове на Банката променя паролата си за достъп до системата Alpha Уеб Активно Банкиране - на Клиента се предоставя достъп да нарежда и потвърждава електронно следните банкови операции: нарежда вътрешнобанкови преводи нарежда преводи в местна валута към други банки в страната нарежда валутни преводи създава шаблони с данни за бенефициенти

Алфа Банкwww.alphabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове